Forside Historie Medlemmer Køretøj Info Udrykninger Foto/Video Kontakt

Generelt om brandmandsuddannelsen

Indledning
Alle brandmænd i Danmark skal gennemgå den samme uddannelse, hvad enten der er heltidsansatte, deltidsansatte, frivillige eller værnepligtige. Uddannelsen er lovpligtig og indholdet er fastsat af Beredskabsstyrelsen. Den samlede brandmandsuddannelse består af et førstehjælpskursus, en grunduddannelse og en funktionsuddannelse, der afsluttes med certificering. Den samlede brandmanduddannelse tager ca. 250 timer.


Generelt
Uddannelsen af brandmænd i Tønder foregår i et uddannelsesfællesskab. Brandmandskabet bliver uddannet sideløbende med deres almindelige arbejde, hvilket betyder at der udelukkende afvikles uddannelse om aftenen og i weekends.


Førstehjælpsuddannelse

Alle nye brandmand skal gennemgå 12 timers førstehjælpsuddannelse inden grunduddannelsen påbegyndes. Førstehjælpsuddannelsen afvikles, som en integreret del af grunduddannelsen.


Grunduddannelsen
Efter behov afvikles der grunduddannelse, hvor alle nye brandmænd skal deltage. Grunduddannelsen består af flere emner, hvor brandmandskabet lærer grundlæggende færdigheder, for at kunne bistå arbejdet på brandstedet. Grunduddannelsen tager 74 timer (86 timer inkl. førstehjælp).Forløbet afsluttes med en prøve. Når uddannelsen er gennemgået kan brandmanden indgå, som hjælper eller i hold på forskellige pladser i udrykningen, men kan endnu ikke udføre bl.a. røgdykning, kemikaliedykning og avancerede redningsopgaver.


Funktionsuddannelsen
I det efterfølgende efterår påbegynder brandmanden sin funktionsuddannelse. Funktionsuddannelsen er den endelige og fuldt gyldige brandmandsuddannelse, hvor brandmanden opnår alle kompetencer på manuelt niveau. Funktionsuddannelsen tager 148 timer.Forløbet afsluttes med en certificering. Når hele uddannelsen er gennemgået kan brandmanden deltage i udrykninger på alle pladser og kan løse alle opgaver selvstændigt eller i hold. Dog har enkelte stationer materiel, som ikke er omfattet af brandmandsuddannelsen – og dermed kræver yderligere uddannelse (fx arbejdet med redningsliften).


Vedligeholdelsesuddannelse
Brandmandsuddannelsen skal vedligeholdes. Dette foregår ved 12 obligatoriske øvelser, afviklet på brandstationerne. Typisk har hver station sig egen faste ugedag til dette. Fire af øvelserne afvikles samlet, som heldagsøvelse, en dag i en weekend.


Holdlederuddannelsen
Til hver station er der tilknyttet det nødvendige antal holdledere. Holdlederen er mandskabets leder under indsatsen. Han varetager mandskabets sikkerhed og sørger for at opgaverne bliver løst, efter indsatslederens ønske. I det daglige er det også holdledere der afvikler størstedelen af de obligatoriske øvelser.

Holdlederuddannelsen består af to uddannelser. Den første uddannelse er en voksenpædagogisk grunduddannelse, som tager en uge. Efterfølgende gennemføres uddannelse Holdleder BRAND, som i alt tager fem uger. Begge uddannelsen afvikles, som internatkursus på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev og afsluttes med en certificering.


Kilde: 112toender.dk (Kenneth Achner )